Selected

Brands

Авторски права и собственост на информацията
Цялата информация, достъпна на нашия уебсайт, включително всички изображения и пълният текст, са защитени с авторски права и права на индустриалната собственост.
Преобразуването или цитирането на цялото или част от съдържанието на този уебсайт, всички изображения, аудио и видео материали е забранено за публични или комерсиални цели без изричното писмено съгласие на SBCo. Съгласявайки се с условията за ползване на този уебсайт, нямате право да използвате неговото съдържание без съгласието на SBCo, освен ако това не е изрично позволено от Закона за правата над интелектуалната собственост.
Структурата на http://www.selectedbrands-co.com включва информация за търговски марки, патенти и други права на собственост, както и такива върху гамата от продукти на SBCo, неговите клиенти и/или партньори. Дружеството или трети страни нямат право да възлагат или прехвърлят лични или собственически интереси или упълномощявания, вложени в търговските марки, патенти и други права върху интелектуална собственост, които са посочени в уебсайта.
Търговски марки, имена на патенти и домейни
При всички случаи, регистрираните търговски марки са ексклузивна собственост на техните притежатели. Търговските марки, имената на патенти и домейни, регистрирани от SBCo, неговите клиенти и/или партньори, не могат да бъдат използвани от никого за търговски цели и не могат да бъдат използвани, за да навредят на доброто име на SBCo.